Esmu mazs, saudzē mani

Kampaņas „Esmu mazs – saudzē mani!” mērķis ir veicināt mazu bērnu (0-3 gadi) vecāku izpratni par fiziskas sodīšanas un jebkuras citas cietsirdīgas izturēšanās pret maziem bērniem mājas vidē negatīvajām sekām, kā arī uzlabot pieaugušo praktiskās zināšanas par pozitīvām bērnu disciplinēšanas metodēm.

Kampaņas idejas autors ir nevalstiskā organizācija „Nobody’s Children Foundation” (Polija), kas par savu sadarbības partneri Latvijā ir izvēlējusies nevalstisko organizāciju „Centrs Dardedze”, piešķirot atļauju izmantot vizuālos materiālus. Paralēli kampaņa norisinās arī Bulgārijā, kur to īsteno Sociālo aktivitāšu un prakses centrs, kā arī Lietuvā – Lietuvas Bērnu atbalsta centra pārraudzībā.

KAMPAŅAS MATERIĀLI:


Multfilmas vecākiem par bērnu audzināšanu
Multfilma – Sveicam vecāku pasaulē!

Multfilma – Kā uzaudzināt bērnu bez pēriena?


Aptauja par kampaņu “Esmu mazs – saudzē mani!”
Lūgums ikvienam piedalīties kampaņas novērtējumā.Paldies par atsaucību, izsakot viedokli par īstenoto kampaņu! Dalība aptaujā ir konfidenciāla, dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Aizpildīt aptaujas anketu


Brošūra vecākiem “Augsim kopā – veiksmīgas bērnu audzināšanas pamati”


Brošūra vecākiem krievu valdodā “Augsim kopā – veiksmīgas bērnu audzināšanas pamati”

Skrejlapa vecākiem “Esi uzmanīgs!”


Uzlīme vecākiemReklāmas plakātsTV klipi


Audio klips


Ziņojums “Mazu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas izvērtējums”. Autores: Aivita Putniņa, Zane Linde


Labās prakses piemēri darbam ar ģimenēm ar maziem bērniem

 

Šī mājaslapa veidota projekta „Māja bez vardarbības ikvienam bērnam” ietvaros ar Eiropas Komisijas Daphne III programmas finansiālu atbalstu. Par šīs mājaslapas saturu pilnībā atbild nodibinājums “Centrs Dardedze” un tas nedrīkst tikt uzskatīts par Eiropas Komisijas viedokļa atspoguļojumu.