Centrs “Dardedze”

Centrs “Dardedze” ir nevalstiska organizācija, kuras darbības centrā ir mērķis pasargāt bērnus no vardarbības. Mūsu vīzija sakņojas pārliecībā, ka ikvienam bērnam ir tiesības būt mīlētam, pasargātam, cienītam un uzklausītam. Centrs „Dardedze” tic pozitīvai bērnu audzināšanai un disciplinēšanai, tāpēc esam radījuši jaunu mājas lapu – www.paligsvecakiem.lv.

Vairāk informācijas par centru “Dardedze” – mājaslapā www.centrsdardedze.lv.