Pozitīva disciplinēšana

Kas veicina pozitīvu bērna uzvedību:

  • Slavējiet labu uzvedību
  • Veiciniet patstāvību- ļaujiet, lai bērns piedalās lēmumu pieņemšanā
  • Pārrunājiet emocijas
  • Mudiniet bērnu uzņemties atbildību- uzdodiet pienākumus, kas ir atbilstoši bērna vecumam un spējām
  • Esiet labi piemēri
  • Klausieties bērnā, izprotiet viņu
  • Noskaidrojiet, kāpēc bērns kļūst nepaklausīgs
  • Nosakiet robežas. Bērniem ir vajadzīgas robežas, lai viņi justos droši un iemācītos paškontroli
  • Mīliet bērnu un esiet kopā