Kas ir disciplīna

Disciplinēšana nozīmē bērnam mācīt pieņemamu uzvedību, kas noteiks to, kā bērns jūtas un izturas šodien un to, kā bērns jutīsies un izturēsies rīt. Disciplīna māca bērniem ievērot noteikumus. Pozitīva disciplinēšana ir daudz efektīvāka nekā sods.

Disciplinēšanas mērķi ir:

  • Palīdzēt bērnam izvairīties no problēmām, kad viņš izaugs lielāks
  • Iemācīt bērnam pašdisciplīnas un morāles  principus, sociālās prasmes, kas viņam nepieciešami visa mūža garumā
  • Palīdzēt bērnam iemācīties atšķirt labo no ļaunā, pieņemamo no nepieņemamā

Disciplīna palīdz bērnam, jo ļauj sevī attīstīt:

  • Paškontroli
  • Cieņu pret citiem
  • Prasmi pieņemami izpaust savas emocijas
  • Pašcieņu
  • Paļāvību uz sevi
  • Attīsta zināmu kārtību