Disciplinēšanas metodes

  1. Noteikumu piemērošana – svarīgi iedibināt skaidrus un konkrēti formulētus noteikumus, lai regulētu ģimenes dinamiku un noteiktu ierobežojumus mijiedarbībā ar bērnu. Noteikumi jāievieš kopā ar sekām, par kurām bērniem ir jābūt labi informētiem. Šīm sekām jābūt loģiskām, saprātīgām, proporcionālām un saistītām ar slikto uzvedību, un tās jāpiemēro loģiski un konsekventi.
  2. Stingrs atgādinājums – sakiet tikai to, kas nepieciešams, lai pārtrauktu bērna nevēlamu uzvedību. ” Pietiek”, ” Nē”
  3. Uzvedības kalendārs – vienojieties par sagaidāmo uzvedību, balvu, ko bērns par to saņems, kā arī izskaidrojiet nepaklausības sekas. Izveidojiet īpašu kalendāru, kurā atzīmējiet reizes, kad bērns ir labi uzvedies. Balva var būt īpaši pasākumi ar bērnu vai ciemošanās pie draugiem. Pēc iespējas izvairieties no materiālām balvām- naudas, konfektēm utt.
  4. Dabiskās sekas – Piemēram, ja bērnam nepārtraukti jāatgādina, lai viņš kārtotu rotaļlietas, tad parādiet viņam, kādas ir dabiskās sekas- viņam vairs nav, ar ko rotaļāties. Tādējādi dodam viņiem iespēju mācīties no viņa paša uzvedības dabiskajām sekām. Dabisko seku metodi NEpiemērojiet tad, ja sekas var apdraudēt bērna veselību vai drošību.
  5. Atmaksa – ja bērns ir sabojājis kāda cita īpašumu, liekat, lai viņš to salabo vai par to samaksā.
  6. Privilēģiju atcelšana – piemēram, aizliegt skatīties TV uz kādu laiku vai lietot mobilo tālruni. Pārliecinities, ka bērns ir sapratis, kāpēc viņam šī priekšrocība ir atņemta.
  7. Time-out – metode ir efektīva, ja bērns zaudējis kontroli. Ievediet bērnu kādā drošā vietā, lai viņš tur uzturas uz kādu laiku līdz ir nomierinājies (piemēram, 1 minūte katram bērna gadam). Uzslavējiet bērnu par to, ka nomierinājies.