Bērns aug

Bērna piedzimšana ir brīnums. Katrs bērniņš piedzimst unikāls, citādāks nekā viņa vecāki, brāļi un māsas. Tomēr, neskatoties uz atšķirībām, visiem bērniem ir svarīgas tās pašas lietas- vecāku mīlestība, gādība un rūpes. Augot visi bērni pārvar konkrētus attīstības etapus. Attīstība ir pārmaiņas, kuru rezultātā bērnu dzīve būtiski izmainās. Bērni attīstās fiziski, attīstās viņu intelekts, norit emocionālo un sociālo prasmju attīstība. Bērni attīstās katrs savā tempā un bieži viņu spējas vienā attīstības sfērā ir augstākas nekā citā. Tomēr parasti bērni apgūst visas vajadzīgās spējas.

Bērna emocionālo un sociālo prasmju, fiziskā un intelektuālā attīstība pa vecuma posmiem: