Vecāki šķiras

Divorce_by_sailor_midnightstarDaudziem cilvēkiem vecāku šķiršanās ir smags pagrieziena punkts viņu dzīvēs, neatkarīgi no tā, vai tas noticis sen vai nesen. Lai gan ļoti daudzi vecāki šķiras, brīdī, kad tas notiek, ikviens bērns jūtas ļoti vientuļš un nedrošs par savu nākotni.

Protams, pieaugušie šķiras dažādu iemeslu dēļ, bet katrs bērns jautā un grib zināt KĀPĒC. Lai arī mēs pieaugušie saprotam, ka šķiršanās ir tikai un vienīgi pieaugušo lēmums, daudzi bērni domā, ka tas notiek viņu dēļ.

Vecāku šķiršanās maina ikviena bērna dzīvi un neviens bērns nevienā vecumā tam nav gatavs, tāpat kā mēs pieaugušie.

Kā šķiršanos padarīt mazāk sāpīgu bērniem:

Saglabāt mieru un cieņu attiecībās. Vienalga kādas problēmas un nesaskaņas risina pieaugušie, tas jādara mierīgā ceļā, neiesaistot strīdos bērnu. Ikviena saķeršanās bērnos rada milzīgu stresu un nedrošību, ar kuru pats bērns nespēj tikt galā. Bērna pasaule sabrūk acumirklī.

Nepazaudēt saikni ar abiem vecākiem. Gan tēta, gan mammas mīlestība bērniem ir svarīga, tāpēc būtiski, lai bērns nejustos ierobežots vai nosodīts veidojot un uzturot attiecības ar abiem vecākiem. Neatkarīgi no tā, kas noticis starp pieaugušajiem, bērns grib, lai viņu mīl abi vecāki un arī viņš grib mīlēt gan tēti, gan mammu.

Runāt par nākotni. Bērniem ir svarīgi zināt lietu un notikumu kārtību viņu jaunajā dzīvē. Neskaidrība un nekonsekvence rada milzīgu stresu un bailes, kas bērniem pašiem šķiet nepārvaramas. Ļaujiet bērniem runāt un jautāt par savām neskaidrībām un bažām.

Sadarboties. Bērnu dzīvēs ir daudzi notikumi un piedzīvojumi, kuros viņš grib dalīties ar abiem vecākiem, tādēļ sadarbība un kopā būšana ir neizbēgama. Svarīgi, lai pieaugušie to spētu darīt adekvātā veidā: bez strīdiem, aizvainojumiem, pazemojumiem. Bērnam svarīgi saņemt atbalstu, atzinību un prieku par kopā būšanu no abiem vecākiem.

Ļaut bērnam dzīvot savu ierasto dzīvi. Ierastais dzīves ritms un kārtība dod drošību un stabilitāti bērna dzīvē. Ja ģimenes situācija mainās, būtiski, lai vecāki censtos nemainīt pārējo bērna pasauli kājām gaisā. Ierastie hobiji un mācības pēc iespējas jāatstāj nemainīgi. Svarīgi neatstāt bez ievērības bērna nozīmīgos dzīves aspektus un resursus, kas viņu nomierina un stiprina.

Meklēt palīdzību un atbalstu. Šķiršanās nekad nav viegla, jo sagrozās daudzu cilvēku dzīves un likteņi. Tuvinieku un speciālistu atbalsts, palīdzība var būt noderīga meklējot atbildes uz jautājumiem, risinot problēmsituācijas un rodot risinājumus un ceļus no šķietamās bezcerības. Dodiet iespēju bērniem runāt par saviem pārdzīvojumiem.

Saredzēt pozitīvo. Protams, katra krīze mums kaut ko māca. Saredzēt labo ne vienmēr šķiet iespējami, tomēr tas ir ļoti, ļoti būtiski, ka pārmaiņās spējam saskatīt arī jaunas iespējas. Svarīgi arī bērniem to stāstīt un mācīt saredzēt.

 

Kaut visiem bērniem būtu tiesības un iespējas mīlēt gan savu mammu, gan tēti…

 

 

 

 

, ,