Vārda spēks

schoolhouse studios; flickr.comValoda ir cilvēku savstarpējās sapratnes pamats un filtrs, caur kuru mēs mācāmies izprast sevi un pasauli mums apkārt. Ikviens vārds ir saistīts ar mūsu domām, emocijām un uzvedību. Tas tūkstoškārt pierāda ikviena vārda spēku un neiedomājamu ietekmi. Mēdz pat teikt, ka vārdi ir dzīvi, tie spēj augt, mainīties un ietekmēt pasauli daudz dažādos veidos. Vārdi ir spējuši dzīvot tūkstošiem gadu caur paaudžu paaudzēm nezaudējot savu spēku un nozīmi. Dzīve māca būt piesardzīgiem un uzmanīgiem dzirdot vārdus mums apkārt un pašiem tos lietojot.

Vārdi dara brīnumus, tie spēj acumirklī radīt pārmaiņas gan prātā, gan ķermeni. Cik daudzu cilvēku dzīves ir pārvērtušās brīdī, kad izskan :”Es mīlu Tevi”.

Zinātnē jau daudzkārt pierādīts, ka vārdi, kas pauž uzmundrinājumu, iedrošinājumu, mīlestības un labas gribas apliecinājumu, atbalstu, iejūtību, ticību labvēlīgi ietekmē cilvēka atveseļošanos, spēju un gribu cīnīties ar slimību un grūtībām. Turpretī negatīvi apzīmējumi un apgalvojumi spēcīgi iedragā cilvēka paštēlu un emocionālo labsajūtu. Un kā par nelaimi, tieši negatīvais cilvēkā spēj dzīvot visilgāk un ir visgrūtāk pārvaramais.

Arī rakstītam vārdam ir milzīgs spēks. James W. Pennebaker savos pētījumos pierādījis, ka rakstīšana par sev emocionāli nozīmīgiem notikumiem ir pielīdzināma citiem psiholoģiskās palīdzības/ terapijas veidiem. Rakstot cilvēki pauž spēcīgas emocijas, kas palīdz viņiem mainīties. Pētījumi aplieicnāja uzlabojumus šo cilvēku veselībā, imūnsistēmā, hormonālajā sistēmā un daudzos citos bioloģiskajos rādītājos. Pētot teksta saturus atklājās ne vien emociju vārdu ietekme, bet arī to vārdu spēcīgā iedarbība, kas apzīmē izpratni/ atklāsmi (saprast, izprast, zināt, atklāt, pieņemt utml).

Apzinamies to vai nē, bet vārdi ietekmē mūsu bērnu nākotni. Tik bieži mēdzam būt skarbi un vainojoši sarunās ar bērniem. Negatīvie vārdi ienes mūsu bērnu dzīvēs nedrošību un bailes, tie nepalīdz viņiem augt un iepazīt pasauli. Mēs visi un jo īpaši bērni vēlamies dzirdēt mīlestības aplieicnājumus. Laimi un svētību bērnu dzīvēs varam ienest ar mīlestības aplieicnājumiem, iedrošinājumu, atbalstu, motivēšanu, pieņemšanu, sapratni, iedvesmu.

Bērniem ir jājūt mūsu mīlestība un atzinība. Tik svarīgi ik dienas ir dzirdēt: “Es tevi mīlu”, “Es tev uzticos”, “Tev izdosies”, “Tu esi gudrs”, “Es lepojos ar tevi”. Vārdi palīdz veidot spēcīgu emocionālo saikni ar otru cilvēku, tie palīdz dzīvot dzīvu dzīvi un atklāj pasauli tik daudzveidīgu.

,