Kā motivēt pusaudzi

McNealy; deviantart.com

Iedrošinājums ir atslēgvārds pusaudža motivēšanā. Ikvienam vecākam audzinot pusaudzi noder komplimenti, humors, darījumi, iesaistīšanās, kopīga problēmu risināšana un norunu pildīšana.

Komplimenti

Ikvienam mums klājas labāk, ja jūtamies labi. Ir patīkami saņemt komplimentus par savu rīcību vai apkārtējo atzinību un apbrīnu par mūsu personības iezīmēm un talantiem. Tas ir svarīgi ikvienam, bet jo īpaši pusaudžiem, kas vairāk kā ikviens cits dzird apkārtējo kritiku, sūdzēšanos, vērtēšanu un apšaubīšanu. Disciplinējot bērnus, kā labs motivātors darbojas uzslavas, bet nav noslēpums, ka nereti ir grūti atrast iemeslu, par ko uzslavēt pusaudzi. Tieši tādēļ motivējot pusaudzi svarīgi lietot iedrošinājumu- jo tas ir iedarbīgs pat tad, ja pusaudzis dumpojas. Ikdienas svarīgi atrast mirkli, lai izteiktu komplimentus savam pusaudzim, lai pateiktu cik īpašs viņš vai viņa ir, iedrošināt būt gudrākam, stiprākam, pārliecinātākam un laimīgākam. Stāstīsim bērniem stāstus par viņu bērnību, par svarīgiem dzīves notikumiem. Bērniem patīk klausīties un dzirdēt laimīgus, priecīgus, pamācošus stāstus par savu dzīvi. Sarunās jautāsim, ko pusaudzis gribētu, lai apkārtējie par viņu zin un viņā pamana. Pazīsim savus bērnus un iedrošināsim viņus dzīvot laimīgu dzīvi.

Humors

Pusaudžiem patīk humors un viņi tajā ieklausās daudz vairāk un labprātāk nekā padomos un “lekcijās”. Būsim radoši un izmantosim humoru visnegaidītākajās situācijās. Smiekli un vieglums palīdz risināt situācijas. Taču svarīgi atcerēties: ar vieglumu smieties par situāciju nevis par pusaudzi! Piemēram, vecāks pie vakariņu galda saka: “Kāds ir aizmirsis izdarīt solīto. Došu 50sant pirmajam, kurš uzminēs, kas palicis neizdarīts.”

Darījumi

“Vienojamies tā. Es aizbraukšu tev un draugam pēc filmas pakaļ, ja tu pirms filmas pastaigāsi ar suni”. “Vienojamies tā. Es “piemetīšu” tavam jaunajam džemperim (ģitārai utt) tieši tik daudz, cik pats būsi sakrājis”. Veidojot darījumus, noder arī nodrošinājumi. Piemēram, ja pusaudzis vēlas no vecākiem kaut ko aizņemties, viņš kā nodrošinājumu atstāj kādu lietu (sev nozīmīgu, piemēram iPad vai tml), ko, atgriežot aizņemto mantu, dabū atpakaļ.

Iesaistīšanās

Svarīgi skaidrot pusaudzim pozitīvas uzvedības un izvēles priekšrocības. Kad bērns apgūst, ko jaunu, svarīgi šo prasmi parādīt jau “nākamajā līmenī”, izskaidrojot ieguvumus un iespējas, ko jaunapgūtā lieta piedāvā. Mācoties, mēs paveram daudz plašākas savas pasaules robežas. Tas pusaudžus interesē vienmēr. Iesaistīsimies problēmu risināšana: ļausim, lai pusaudzis izklāsta savus mērķus un resursus, darīsim zināmus savus mērķus un pieejamos resursus, mēģināsim vienoties par abpusēji pieņemamiem un akceptējamiesm mērķiem, resursiem un noteikumiem.

Norunu ievērošana

Šis princips paredz vecāku konsekventu rīcību un neatkāpšanos no vienošanās. Vecāks ir tas, kurš “spēlē pēc noteikumiem” un ar savu piemēru rāda, ka ievērot norunu ir izdevīgi. Neatkāpjoties no norunas, mēs neatstājam pusaudzim iespēju neievērot to. Ar savu piemēru, mēs bērniem mācam sadarbību un atbildību.

Veidojot norunu, pirmkārt, svarīga ir atklāta saruna ar pusaudzi par radušos problēmsituāciju,  faktu, detaļu un apstākļu apzināšana.  Otrkārt, risinājuma meklēšana- tāda, kuru akceptē gan pusaudzis, gan vecāks. Treškārt, svarīgi vienoties par konkrētu laiku (datumu un laiku), līdz kuram norunai jābūt realizētai. Protams, jāatceras, ka ar pusaudžiem viss nav tik vienkārši.  Būtu aplami domāt, ka pusaudžu prioritātes sakrīt ar vecāku prioritātēm. Tāpēc būtiski izvairīties no liekas kritizēšanas, vērtēšanas, spriedumu izteikšanas, tā vietā konsekventi un ar cieņu pildīt norunu. Domstarpību rašanās gadījumā centīsimies iztikt bez komentāriem un izturēties draudzīgi, neatkāpjoties atgādinot:”Esmu pamanījis, ka neesi izpildījis norunu. Tu vari to paspēt izdarīt vēl tagad”. Uz tālākiem iebildumiem atbildot: “Kāda bija mūsu noruna?” Centīsimies pēc iespējas mazāk iesaistīties diskusijās, tas mazinās pusaudža iespējas argumentēt un apstrīdēt. Lietosim neverbālo komunikāciju: smaidīsim iedrošināsim apskaujot, norādīsim uz pulksteni utml. Ieturot neuzbrūkošu, mierīgu, nosvērtu pozīciju, atkāpšanās ceļš ir neiespējams un lielākoties norunas tiek izpildītas. Vienmēr izteiksim atzinību un pateicību par norunas izpildīšanu!

 

, , ,