Vissliktākais ir vienaldzība

Crazy4Wolfs, deviantart.comLai gan bieži uzskatam, ka mums nav tiesību jaukties otra dzīvē, jo katram mums ir dzīve, ko esam pelnījuši un tikai mēs spējam to dzīvot, tomēr ir situācijas, kad NEDRĪKSTAM palikt vienaldzīgi. “Pasaule ies bojā vienaldzības dēļ”. /Munjē/

Ja mēs sagaidām, ka uz Zemes valdīs taisnība, miers un mīlestība, mums pašiem jāspēj to radīt. Ikviens no mums kā vecāks saviem bērniem un mēs visi kopā kā sabiedrība esam atbildīgi par piemēru, ko rādām saviem bērniem un dzīvi, kādu mācām viņiem. Ikviena valsts un pasaule kopumā veidojas no cilvēku savstarpējām attiecībām un vienaldzība to pilnībā grauj.

Ir tūkstošiem situāciju un piemēru dzīvē, kad bērna pasaule viņa ģimenes robežās ir apdraudēta un sagrūst un tik bieži mēs izliekamies to neredzam. Kāpēc? Bailes, nevēlēšanās uzņemties atbildību, kauns, dusmas, nezināšana… Tāpēc svarīgi ir zināt, ka ikvienā valstī ir izstrādata noteikta sistēma, kas darbojas (vai vismaz tai vajadzētu darboties) ar mērķi pasargāt bērnus.

Kurš aizsargā bērnus Latvijā

Lielākajā daļā institūciju darbojas uzticības tālruņi, uz kuriem gan bērni, gan pieaugušie var zvanīt un saņemt atbalstu un profesionāļu padomu sarežģītu situāciju risināšanā.

  1. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) Pārrauga situāciju un sistēmu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Uzticības tālrunis: 116111
  2. Sociālais dienests nodrošina sociālo palīdzību ikvienā pašvaldībā. Sociālais dienests garantē to, ka bērni, kuri mājās nesaņem atbalstu un aizsardzību, dažādās krīzes situācijās saņem to ar dienesta palīdzību. Katrā situācijā bērnam un ģimenei nepieciešamās palīdzības veids atšķiras, tāpēc dienestā strādā profesionāļi, kas spēj izvērtēt nepieciešamā pakalpojuma vajadzību.
  3. Bāriņtiesa Bāriņtiesas kompetencē ir aizstāvēt bērna personiskās intereses un tiesības attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām. Bāriņtiesa risina jautājumus, kas saistīti ar adopciju, mediāciju, aizbildnību, ārpusģimenes aprūpi, mantiskajām interesēm, izvērtēšanu utt. Vairāk par bāriņtiesas kompetencēm: http://www.barintiesuasociacija.lv/ko-der-zinat/kompetence
  4. Valsts policija aizsargā ikviena veselību, dzīvību, īpašumu, tiesības un brīvības. VP palīdzības tālrunis 110. VP mājaslapa bērniem un jauniešiem par drošības un prevencijas jautājumiem: http://www.sargi-sevi.lv/?id=106&sa=106
  5. Izglītības iestāde nodrošina ne tikai mācīšanās un izglītošanās procesu, bet sniedz bērniem un viņu vecākiem arī atbalstu. Ne visās, bet tomēr daudzās skolās un pirmsskolās tiek nodrošinātas psihologa vai sociālā darbinieka konsultācijas. Šie speciālisti var palīdzēt rast risinājumu ikvienai personai, kas vēršas ar ziņojumu vai lūgumu pēc palīdzības.
  6. Gadījumos, kad nepieciešama juridiska palīdzība jautājumu risināšanā, ir organizācijas, kas sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas:
  • Juridiskās palīdzības administrācija (www.jpa.gov.lv; 80001801, 67514224)
  • Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs (67034591)
  • Biznesa augstskolas Turība Studentu juridisko konsultāciju birojs(67607726)

Necentīsimies kritizēt vai nosodīt, centīsimies visi kopā atrast ceļu, lai pasargātu visdārgāko- mūsu bērnus. Reizēm viņi ir daudz stiprāki un gudrāki nekā mums šķiet, bet apkārtējo vienaldzība ir šausminoša arī viņiem. Ikviena pieaugušā uzdevums ir parādīt bērnam viņa dzīves ceļa izvēles iespējas, atbalstīt un iedrošināt meklēt labāko, veselīgāko un drošāko ceļu. Nereti ar savu vienaldzību mēs biedējam ne tikai bērnus, bet arī viņu izmisušos vecākus. Nepaliksim malā stāvot, pieredze rāda, ka arī krīzē nonākušie vecāki, ir pateicīgi par apkārtējo iesaistīšanos un atbalstu krīzes situāciju risināšanā. Sniedzot atbalstu un palīdzību, iespēja tiek dota gan bērniem, gan viņu vecākiem. Audzinot bērnus nekas nav 100% drošs, mēs visi mācāmies.

, , , ,