Būt drošībā

basketballler77, deviantart.comViens no grūtākajiem jautājumiem, ko uzdodam sev kā vecāki, ir “Kad stingri uzraudzīt sava bērna dzīvi un kad atkāpties un ļaut visam notikt savu gaitu?”

Daži no mums domā, ka vecāku atbildība ir uzraudzīt un kontrolēt bērnu visu laiku, citi uzskata, ka jāļauj bērnam izdarīt savas izvēles un pašiem tikt galā ar sekām.  Vienas pareizās atbildes nav. Kā vienmēr ir jāiemācās meklēt zelta vidusceļš. Ikviena vecāka atbildība ir nospraust robežas un veidot noteikumus, atbilstoši uzraudzīt bērna dzīvi (daudzumu un intensitāti noteiks bērna uzvedība) un mācīt, kā izdarīt pareizās izvēles.

Un tomēr, ir lietas, ko nedrīkstam ignorēt. Ja bērna uzvedība parasti ir vecumam un situācijām atbilstoša (piemēram, skolnieks izpilda savus mājasdarbus un tiek galā ar citām sev uzticētajām atbildībām), tad visticamāk pietiek ar minimālu uzraudzību, ja vien bērns pats nerada iemeslu un aizdomas domāt un rīkoties citādi. Vienmēr svarīga lieta, ko nedrīkst ignorēt, ir pēkšņas izmaiņas bērna uzvedībā. Piemēram, sekmju pazemināšanās, netipiskas emocionālās reakcijas (kliegšana, dusmas, bailes), melošana, nespēja pieņemt noteikumus un ierobežojumus, tie ir spēcīgi signāli mums vecākiem, ka ir nepieciešama papildus uzraudzība, lai mēs būtu pārlieicnāti, ka bērns ir fiziskā un emocionālā drošībā.

Mums vecākiem ir jābūt zinošiem, ieinteresētiem un informētiem par visiem bērna dzīves aspektiem, tomēr vismaz 4 lietām jāpievērš īpaša uzmanība, jo runa ir par mūsu bērnu drošību.

  1. Internets. Bērniem, kas patstāvīgi lieto interneta resursus, noteikumi un sarunas par drošību ir ļoti būtiskas. Drošības speciālisti iesaka reižu pa reizei veikt interneta lietošanas vēstures pārbaudi (aplūkot nesenajā pagātnē izmantotos interneta resursus), būt savu bērnu draugiem Draugos, Facebook, Twitter un citās vietnēs, ko viņi izmanto. Tas ļaus vismaz daļēji sekot līdz bērna aktivitātēm. Ierobežot interneta resursu lietošanas laiku un vietu. Kamēr bērns nav iemācījies izdarīt drošas izvēles, mēģināsim darīt to kopā vai vismaz mūsu pārraudzībā (piemēram, datoru lietot tikai pie virtuves galda, kur tas labi pārredzams vecākiem).
  2. Mobilais telefons. Mobilā telefona pārraudzība ir sarežģītāks uzdevums vecākiem. Vienmēr svarīgi zināt bērna draugu un viņu vecāku tālruņu nummurus, lai nepieciešamības gadījumā var ar viņiem sazināties. Runāsim ar bērniem par mobilā telefona lietošanas drošības noteikumiem, informēsim, ka drošības nolūkos reižu pa reizei pārbaudīsim bērna telefonu. Mūsdienu tehnoloģijas piedāvā iespējas analizēt telefona rēķinus un uzstādīt dažādas drošības sistēmas, kas ļauj pārredzēt telefona lietošanas funkcijas.
  3. Alkohola un narkotiku lietošana. Pirmais, kas mums vecākiem jāapgūst, ir prasme pamanīt pazīmes, kas iespējams var liecināt par atkarīgo vielu lietošanu. Tāpat arī vecākiem jāseko līdz pusaudžu un jauniešu grupu tendencēm un jauninājumiem. Ja ir radušās aizdomas un ir pamats bažām, jārīkojas nekavējoties. Tas nozīmē, mums kā vecākiem, kas ir atbildīgi par saviem bērniem, ir tiesības pārbaudīt bērna mantas, kontaktēties ar draugiem, viņu vecākiem un pedagogiem. Alkohola un narkotisko vielu lietošana ir nopietns drauds ikviena bērna veselībai, tādēļ tūlītēja reaģēšana ir būtiska problēmas risināšanā. Nebaidīsimies meklēt palīdzību un runāt par radušos problēmu. Mūsu visu interesēs ir, lai bērni izaugtu veseli.
  4. Sociālās vides ietekme. Ikvienam vecākam ir svarīgi pazīt sava bērna draugus. Atļausim ne tikai bērnam ciemoties citu mājās, bet aicināsim draugus uz savām mājām. Tas ļaus iepazīt draugus, saprast viņu intereses un raksturus. Sekosim līdz bērnu draudzībām un aktuālajiem notikumiem ārpusmājas dzīvē. Tādējādi mēs iepazīsim savus bērnus citās situācijās, spēsim ieraudzīt viņu stiprās un vājās puses. Runāsim un analizēsim situācijas kopā ar bērniem, mācīsim un iedrošināsim labot kļūdas un pieņemt pareizus un drošus lēmumus.

Atcerēsimies, ka skaidri noteikumi, konsekventa rīcība un noteiktas robežas vienmēr darbojas. Ikreiz, kad nepieciešama papildus uzraudzīšana un pārbaude, runāsim ar bērniem par viņu rīcību, kas rada bažas. Ļausim saprast, ka mums kā vecākiem ir nepieciešama pārliecība, ka bērns ir drošībā izdarot savas izvēles. Tas mācīs bērniem izvērtēt savas izvēles un kļūt atbildīgiem. Bērnu uzraudzīšana palīdz viņiem trennēt prasmes pieņemt atbildīgus lēmumus, tas virza viņus pretim panākumiem nevis neveiksmēm.

Ikviena cilvēka pasaulei ir nepieciešamas robežas. Mēs esam savu bērnu stingie un nemainīgie balsti, kas ļauj viņiem justies pasargātiem.

 

Noderīga info:

www.dzimba.lv

www.drossinternets.lv

 

,