Pieredzē balstīta patiesība

Kāpēc visbiežāk par savā veiksmēm un neveksmēm atceramies tikai gadu mijā? Kādēļ laiku, lai uz mirkli apstātos, nespējam atrast biežāk?

Kas ir vajadzīgs cilvēkam, lai viņš uzdrošinātos dzīvot gudrāk un laimīgāk? Kas ir vajadzīgs mums vecākiem, lai mēs spētu iemācīt saviem bērniem gudri un pateicīgi dzīvot? Arhibīskaps J.Vanags reiz teicis: “Pieredzē balstīta patiesība”. Mīlestība, pateicība, pacietība, piedošana un bezgalīga ticība noteikti ir Lielās patiesības daļa. Varbūt ikvienam no mums jāsāk ar to, ka neviens mēs neesam perfekti. Savā ceļā kā cilvēki un jo īpaši kā vecāki mēs varam no visas sirds censties augt un būt labākiem. Es ticu, ka ikviens no mums, kas cenšas savu bērnu labā darīt visu to labāko, ir uz pareizā audzināšanas un pieredzes nodošanas ceļa. Arī mums kā savu bērnu skolotājiem ir tiesības mācīties un visi mūsu centieni izglītoties un pilnveidot savas audzināšanas prasmes attaisnojas.

Bērnu audzināšana ir nemitīgs pārmaiņu process un tikai caur šiem priekiem un bēdām mēs izaugam kopā ar saviem bērniem. Esot līdzās, ar savu piemēru mācot, mēs veidojam savu bērnu dzīves pieredzi un nemanot nododam tālāk pieredzē balstīto patiesību. Reizēm tieši pārvarot dzīves grūtības mēs sniedzam visnozīmīgāko mācību stundu saviem bērniem. Tāpēc, jo īpaši svarīgi, grūtajos brīžos turēties kopā un vecākiem atbalstīt vienam otru, palīdzēt būt pacietīgiem un iejūtīgiem. Tāpat arī nevajag aizmirst, ka ikvienas pārmaiņas un uzlabojumi prasa laiku. Tik bieži cešamies panākt tūlītējas pārmaiņas un piedzīvojam vilšanos. Pārmaiņas ir process nevis viena atsevišķa darbība. Kaut mums pietiktu pacietības to vienmēr atcerēties.

Necentīsimies būt perfekti, jo tas ir neiespējami. Vienmēr centīsimies būt labāki, zinošāki un mīlošāki nekā esam šodien. Mūsu uzdevums ir mācīt, jo tieši mēs esam piemēri, kas māca Dzīvi saviem bērniem.

Lai ik dienas jaunajā gadā mums visiem pietiek spēka gudri dzīvot un nodot saviem bērniem tik svarīgo pieredzē balstīto patiesību. Laimi, veselību un sirdsgudrību Jaunajā 2013.gadā.

 

Ar cieņu,

www.paligsvecakiem.lv un Centrs Dardedze

 

,