No kļūdām mācāmies dzīvi

Mēs visi kļūdāmies, arī bērni kļūdās. Svarīgi, ko mēs iemācāmies no savām kļūdām. Vai dzīvu dzīvi var iemācīties nekļūdoties? Arī pētījumi pierāda, ka kļūdas mācīšanās procesā vairo izpratni. Kļūdas ir kā izaicinājums meklēt jaunu risinājumu. Bet kāpēc mums vecākiem ir tik grūti pieļaut un sadzīvot ar bērnu kļūdām? Varbūt traucē mūsu pašu pieredze ar kļūdām? Kādu pieaugušo attieksmi par kļūdām atceramies no savas bērnības? Nereti to izteic vārdi: vilšanās, slikti, muļķis, neveiksminieks u.c. Kā iemācīties neiebiedēt bērnu ar kļūdām, kā neapdzēst viņa centienus mēģināt vēl, kā neiedragāt viņa pašapziņu un neiznīcināt iniciatīvu un vēlmi uzņeties jaunus izaicinājumus?

Audzināšanas un mācīšanas procesā ir tik daudz baiļu. Pieaugušie baidās, ka neiemācīs bērniem būt labākiem un pareizākiem, baidās, ko teiks kaimiņi, baidās, jo nezn, ko darīt.

Bērniem ir jāmāca, ka kļūdas ir iespēja mācīties. Ikvienam no mums ir jāmācās drosme atzīt, ka neesam perfekti. Stenforda Universitātē veiktais pētījums atklāj, ka daudz svarīgākas ir uzslavas par centieniem nekā uzslavas par nevainojamiem rezultātiem. Bērni un arī pieaugušie, kas tiek slavēti tikai par pareiziem rezultātiem zaudē drosmi un kļūdīšanos saredz kā milzīgu neveiksmi.

KĀ PALĪDZĒT BĒRNIEM MĀCĪTIES NO VIŅU KĻŪDĀM

  1. Gan mums vecākiem, gan bērniem svarīga ir atziņa, ka nesagaidam no bērniem, ka viņi būs “perfekti”.
  2. Svarīgi, lai bērni zinātu, ka mūsu mīlestība ir beznosacījuma, tā nav atkarīga no viņu pieļautajām kļūdām.
  3. Necentīsimies vienmēr “glābt” bērnus no viņu kļūdām. Palīdzēsim meklēt risinājumus.
  4. Stāstīsim bērniem dzīvi. Atzīsim savas kļūdas, no tām izrietošās sekas un iegūtās mācības.
  5. Iedrošināsim bērnus uzņemties atbildību par savām kļūdām nevis vainot tajās citus.
  6. Izvairīsimies norādīt un atgādināt par pagātnes kļūdām. Tā vietā palīdzēsim meklēt risinājumus šodien.
  7. Uzslavēsim bērnus par drosmi atzīt kļūdas.
  8. Slavēsim bērnus par centieniem un drosmi pārvarēt šķēršļus.
  9. Mācīsim lūgt piedošanu, kad bērnu kļūdas ir sāpinājušas citus.
  10. Mācīsim ieraudzīt gūto mācību no pieļautajām kļūdām.

, ,