Sirdslieta

Virkne pētījumu pierāda, ka mēs vecāki nespējam ietekmēt bērnu pozitīvā veidā, ja neesam izveidojuši emocionāli tuvas attiecības ar viņu.  Tā ir sirdslieta. Reizēm ir jāpārstāj cīnīties ar nepaklausību un jāuzlabo vai pat jāizveido emocionālas attiecības ar bērnu. Lai mācītu un izmainītu bērnu uzvedību, vispirms mums ir jāiegūst viņu uzticība.

Izveidojot emocionāli tuvas attiecības ar bērnu, mēs nodrošinam viņam drošības sajūtu un vēlmi būt atvērtam. Ciešu emocionālu tuvību gan bērni, gan vecāki izjūt kā nozīmīgu piederīgumu. Daudzi pozitīvas disciplinēšanas principi balstās uz emocionāli tuvu attiecību veidošanu ar bērnu.

KĀ VEIDOT EMOCIONĀLI TUVAS ATTIECĪBAS AR BĒRNIEM

  1. Atvēliet un nežēlojiet laiku, lai būtu kopā. Esot kopā mēs visvairāk iepazīstam, iemīlam viens otru un iemācamies uzticēties.
  2. Ieklausieties bērnos. Sadzirdiet viņu teikto. Bērni vienmēr tiešā vai netiešā veidā stāsta par savu dzīvi. Svarīgi uz brīdi atlikt malā visu darāmo un sadzirdēt bērna teikto.
  3. Izprotiet bērna jūtas. Bērni bieži jūt un izprot lietas citādi, nekā mēs pieaugušie. Bet tā ir viņu nozīmīgā emocionālā pasaule, kas ir milzīgs atklājums un pārbaudījums vienlaikus. Ikviena savstarpējā saikne veidojas, ja mēs jūtamies saprasti.
  4. Stāstiet savu pieredzi un jūtas. Bērni ieklausīsies un mācīsies, kad būs sadzirdēti un uzklausīti paši. Mūsu kā vecāku pieredze un piemērs ļauj bērniem apjaust, ka grūtības ir pārvaramas un mēs esam pietiekami gudri un spēcīgi, lai bērni mums varētu uzticēties.
  5. Speriet pirmo soli, lai tuvinātos. Parādiet bērniem risinājumu, būvējiet emocionālo tiltu pamazām un pacietīgi. Radiet drošu pamatu, pa kuru staigāt.
  6. “Spriedelējiet un pļāpajiet” ar bērniem par dzīvi. Pētiet un mācieties pasauli kopā. Jautājiet bērniem viņu domas, tas palīdzēs saprast un veidot likumsakarības par viņu izvēļu sekām. Iejūtīgi jautājumi atvērs bērnu sirdis un palīdzēs veidot emocionāo saikni, jo līdzās ir kāds, kurš izzina pasauli kopā ar viņu.
  7. Apskaujieties un samīļojieties. Bieži mūsu dzīvēs ir mirkļi, kad ciešs fizisks kontakts, sirsnīgs apskāviens ir vislabākās “zāles”.

 

Dzīvosim gudri un mācīsim bērniem sajust dzīvi. Bērni, kas izjūt saikni ar savu ģimeni un sabiedrību, daudz retāk kļūst nepaklausīgi. 

, ,