Atpakaļ uz skolu

Mācību gada sākums ir satraukumu un raižu pilns gan bērniem, gan viņu vecākiem. Ko mēs varam darīt, lai tas sagādātu prieku mums visiem?

Izvirziet šī gada mērķus pirms mācības uzsāktas. Mērķi un uzdevumi šo mērķu sasniegšanai padara mācību gadu saprotamu un strukturētu bērniem. Protams, katrā ģimenē būs savs skatījums uz svarīgāko. Būtiski ir runāt ar bērniem, lai viņu pasaule un darbi kļūtu skaidri viņiem pašiem, lai bērni spētu saredzēt ieguvumus un prieku par padarīto. Izvirziet un pārrunājiet mērķus arī ar bērnudārzniekiem. Runājiet ar bērniem par krāsu, ciparu un burtu mācīšanos, par peldēšanu, dejošanu, čību sasiešanu, draudzību veidošanu, strīdu risināšanu un miljoniem citu lietu, kuras ikdienas viņi iemācās. Svarīgi neaizmirst, ka ikviena mērķa sasniegšanā būtiska ir motivācija. Neaizmirsīsim par uzslavām un iedrošinājumiem. Bērniem, tāpat kā mums pieaugušajiem,  ir svarīgi redzēt, ka viņu darbs un centieni tiek novērtēti. Būsim pacietīgi mācīšanās procesā un būsim labi piemēri saviem bērniem.

 Izveidojiet stabilus rīta un vakara rituālus pirms mācības sākušās. Laicīga gulēt iešana un laicīga pamošanās veido mūsu ikviena ikdienas labsajūtu. Dzīvosim dienu ar prieku. Veidojiet darāmo lietu sarakstu, lai saprastu, cik daudz laika katra no tām aizņems, ieviesiet skaidru dienas režīmu. Plānosim gan savu, gan mūsu bērnu laiku. Apbalvojiet (ar kopīgu ģimenes pasākumu) sevi un bērnus par veiksmīgu nedēļu.

Iepazīstieties un satiecieties ar savu bērnu skolotājiem un audzinātājiem. Pārrunājiet gaidāmā mācību gada plānus, iesaistieties mācīšanas un audzināšanas procesā. Parādiet gan pedagogiem, gan saviem bērniem, ka esiet pieejams un ieinteresēts.

Izstrādājiet detalizētu dienas un mācību grafiku. Veidojiet strukturētu bērna dienu. Bērniem svarīgi saprast, kad ir mācību laiks, kad ir ārpusskolas aktivitāšu laiks, kad ir brīvais laiks. Svarīgi pārdomāt, kas mums vecākiem palīdzēs pārredzēt šo grafiku un kas mūsu bērniem palīdzēs to atcerēties un ievērot.

Ikdienas ieplānojiet rotaļu/ spēļu laiku ar savu bērnu. Gandrīz ikvienam no mums dienas aizrit nemitīgos darbos, plānošanā un skriešanā. Reizēm arī mūsu bērni jūtas tāpat. Tomēr kopā pavadītie prieka mirkļi ir neatsverami. Tādēļ ļoti svarīgi ir atvēlēt kaut tikai īsu mirkli (15-20 min) kopā būšanai ar bērniem. Spēlēsim spēles, veidosim, zīmēsim, lasīsim, sportosim, dejosim, dziedāsim un darīsim daudzas citas interesantas lietas kopā ar saviem bērniem, lai uz mirkli baudītu nedalītu prieku un mīlestību.

Palīdzēsim bērniem pārvarēt grūtības un bailes no nezināmā strukturējot un sakārtojot viņu dzīvi, veidojot to paredzamu un bērniem saprotamu.

, ,