Droša pasaule bērniem

Ir pierādīts, ka piesaistes kvalitāte, vecāku un bērnu mijiedarbība ietekmē bērnu attīstību. Piesaiste  vecākiem un tās kvalitāte nosaka bērna spējas un iemaņas veidot attiecības ar vienaudžiem un citiem pieaugušajiem. Svarīgākais ir tas, ka piesaistes kvalitāte nosaka bērna uzskatus par cilvēkiem un pasauli kopumā un to, kā viņi reaģē uz notikumiem savā dzīvē. Būt līdzās un būt kopā ir svarīgākais, ko varam darīt veidojot bērna pasauli.

KĀ VEIDOT DROŠU PASAULI BĒRNIEM

Mieriniet un atbalstiet savu bērnu, kad viņš ir fiziski ievainots, saslimis, satraukts, noskumis vai vientuļš: Viens no galvenajiem paņēmieniem, lai veidotu drošu pasauli ap bērnu, ir mierināšana, kad viņam fiziski vai emocionāli sāp. Ja pirmajos dzīves gados bērns saņem mierinājumu un atbalstu, tad vēlāk viņš iemācīsies pats savaldīt savas emocijas un nomierināt sevi. Arī lielākus bērnus ir svarīgi mierināt un laikā palīdzēt viņiem pārvarēt sāpīgas emocijas. Bērniem ir jājūt, ka vecāki ir līdzās, ja pasaule kļūst draudīga. Saņemot šādu atbalstu, bērni mācās savaldīt savas negatīvās emocijas, mācās tikt galā ar grūtībām un kļūst patstāvīgi un drošāki.

Esiet atsaucīgi un veltiet uzmanību bērnam, lai viņš saprastu, ka vecāki rūpējas par viņu: Ja bērnam ir nepieciešama uzmanība, ir svarīgi viņam to attiecīgajā brīdī veltīt, cik vien iespējams. Svarīgi censties pieskaņoties bērna vajadzībām un kopīgi radīt jaukus brīžus, kaut reizēm tie būs tikai īsi mirkļi. Ļaujiet bērnam pēc iespējas vadīt šīs kopīgās darbības.

Radiet bērnam uzticību prêt apkārtējo pasauli un citiem cilvēkiem: Mūsdienu nedrošajā un pat bīstamajā laikā vecākiem ir grūti rast līdzsvaru starp bērnu mudināšanu ticēt pasaules drošībai un tomēr panākt, lai viņiem nekas nedraud. Kaut gan ir svarīgi brīdināt un mācīt bērnus neuzticēties svešiniekiem, vēl svarīgāk ir veidot drošu vidi gan mājās, gan tuvākajā apkārtnē. Vecākiem savi bērni ir jāsargā. To var darīt mācot, kā rīkoties dažādās bīstamās situācijās.

Pārrunājiet ar bērnu traumējošos pārdzīvojumus un palīdziet tikt galā ar atmiņām par tiem: Pētījumos arvien vairāk tiek atklāts, cik svarīgi bērnam ir izveidot saprotamu dzīvesstāstu par savu pagātni. Svarīgi palīdzēt bērniem saprast un pārdzīvot traumējošos pārdzīvojumus. Ja par traģiskiem notikumiem vecāki ar bērnu nerunā, tad tie bieži parādās sapņos un murgos un var nelabvēlīgi ietekmēt bērna dzīvi.

Veidojiet un uzturiet ģimenes tradīcijas: Saglabājiet atmiņā jaukus un priecīgus kopā pavadītus brīžus, runājiet ar bērniem par tiem, stāstiet par lietām, cilvēkiem un notikumiem no viņu agrīnas bērnības. Tradīcijas un ģimenes stāsti rada bērnos drošības un dzīves prognozējamības izjūtu.

Vienmēr pasakiet bērnam, kur Jūs iesiet un kad atgriezīsieties: Ja vecāku aiziešana un atgriešanās notiek bērnam izprotamā veidā, tad šķiršanās nostiprina drošības izjūtu- bērns pārliecinās, ka vecāki ir atgriezušies, kad solījuši, tātad vecākiem var uzticēties. Atstājiet bērniem kādu mantiņu vai veidojiet rituālu, kas rada drošības izjūtu un palīdz saglabāt atmiņas par Jums, kad esat projām.

Savās reakcijās uz bērna uzvedību mēģiniet būt prognozējami un pozitīvi noskaņoti: Viens no vissvarīgākajiem veidiem, kā bērnā ieaudzināt drošības izjūtu, ir būt paredzamiem un konsekventiem. Ikdienā palīdz rituāli, dienas režīms un skaidri noteikumi.

Bērniem tik svarīga ir mīlestības pieredze. Centīsimies veidot dzīvi tā, lai mūsu bērnu vajadzības un prasmes būtu prioritāras.

 

 Rakstā izmantoti materiāli no Vecāku apmācību programmas ” Bērnu Emocionālā Audzināšana”.

, ,