Laimīgs bērns

Veselīga pašcieņa un pozitīva attieksme pret sevi ir daudzu panākumu atslēga. Tā veido sajūtu, ka spējam kontrolēt savu dzīvi un esam citu mīlestības vērti. Tas ir stāsts par mūsu katra pašvērtējumu.

Pētījumi pierādījuši, ka bērniem ar pozitīvu pašvērtējumu ir labas sociālās iemaņas, daudz draugu un popularitāte vienaudžu vidū. Lai gan pašvērtējums nav tieši saistīts ar intelektuālo darbību, cilvēks ar pozitīvu pašvērtējumu ir daudz spējīgāks neatlaidīgi izpildīt uzdevumus arī tad, ja sastopas ar šķēršļiem, un risināt problēmas, lai panāktu atrisinājumu un apgūtu jaunus darbības veidus. Zems pašvērtējums bērnos var radīt trauksmi un depresiju.

Zinātnieki ir atklājuši vairākus vecāku un bērnu attiecību veidus, kas saistīti ar bērna pašvērtējuma veidošanos. Vecāku īpašības, kas pozitīvi ietekmē bērna pašvērtējumu, ir pieņemšana, sirsnība, aprūpe un pozitīva audzināšana, disciplinēšana.

PAŠVĒRTĒJUMA ATTĪSTĪBA

0-1 gadi Mazuļi šajā vecumā sajūtu, ka tiek mīlēti un novērtēti iegūst galvenokārt caur vecāku rūpēm un gādību par viņiem.

1-2 gadi Bērns arvien vairāk apzinās sevi un savu pastāvību laikā. Bērns izmanto personas vietniekvārdus ” es”, ” man” un, kaut ko prasot lieto “es gribu”, ” Man vajag”. Šajā vecumā dominē visvarenība. Bērns izrāda lepnumu par paveikto un apbrīno sevi spogulī. Bērns mācās sevi iepazīt caur to, ko spēj un nespēj izdarīt, caur to, kā izskatās un kam jūtas piederīgs.

2-3 gadi Bērns apzināti pārdzīvo lepnumu, kaunu un vainas sajūtu. Kauns un vainas izjūta var izpausties tad, ja bērnam neizdodas izpildīt uzdevumu, un pat tad, ja viņš nejauši salauž rotaļlietu vai kādu citu priekšmetu.

3-5 gadi Bērns spēj salīdzināt savu rīcību ar citu bērnu rīcību. Viņš var izjust lepnumu, gūstot uzvaru un veiksmīgi darbojoties.

5-8 gadi Aptuveni 8 gadu vecumā bērni spēj novērtēt sevi vairākās jomās. Viņi turpina salīdzināt savu veikumu ar citu cilvēku veikumu un aizvien vairāk apzinās nepieciešamību apgūt dažādas prasmes (piemēram, lasīšanu, rakstīšanu).

Pašvērtējums turpina veidoties pusaudžu vecumā un arī peauguša cilvēka vecumā. Tas var mainīties līdz ar jaunu pieredzi. Tomēr 3-5 gadu vecumā izveidotā izjūta par sevi vēlāk būtiski ietekmē mūsu pašvērtējumu un to, kā mēs pārdzīvojam situācijas, kā reaģējam un kā atceramies dzīves notikumus.

KĀ VEIDOT PAMATU POZITĪVAM PAŠVĒRTĒJUMAM

Izrādiet mīlestību bez nosacījumiem un ļaujiet bērnam apzināties, ka viņš tiek cienīts un pieņemts. Svarīgi, lai mīlestība netiek saistīta ar to, ko bērns var vai nevar izdarīt. Galvenais ir panākt, lai bērns apzinātos, ka viņš ir pieņemts un vecāki vienmēr būs līdzās.

Atzīstiet bērna panākumus un spējas. Bērnu labās īpašības ir jāpamana un viņu uzvedība jāslavē. Svarīgi bērnus iedrošināt un ievērot viņu pūles vēlamo uzdevumu izpildīšanā.

Veidojiet situācijas tā, lai palīdzētu bērnam piedzīvot panākumu izjūtu.  Vecākiem nav jācenša pasargāt bērnu no visām grūtībām, taču svarīgi apzināties, ka panākumu gūšana izraisa bērnā pozitīvu patības izjūtu. Tā palīdzēs bērnam pārvarēt vēl lielākas grūtības, ar kurām neizbēgami būs jāsastopas dzīves laikā.

Radiet bērnam izjūtu, ka viņš pietiekami kontrolē savu dzīvi. Bērniem ir vajadzīgi noteikumi un kārtība un tik pat svarīga ir iespēja pieņemt lēmumus šo noteikumu ietvaros.

Novērtējiet to, ka ikviens bērns ir unikāls, un uzsveriet to, kas bērnā ir īpašs.  Pamaniet jūsu bērna īpašās iezīmes: personības iezīmes, fiziskās dotības, prasmes. Bērniem jābūt patiesi pieņemtiem tādiem, kādi viņi ir, un jāsaka viņiem, ka tiek novērtēti.

Palīdziet, ja bērns negatīvi novērtē pats sevi un pauž bezcerības izjūtu.  Bērniem vienmēr svarīgi zināt, ka viņu vilšanās ir pamanīta. Sniedziet atbalstu un ieteikumus, kā bērnam grūtības risināt, lai iznākums būtu veiksmīgs.

Veidojiet bērnā atbilstošu pašvērtējumu un palīdziet viņam pārvarēt neveiksmes. Ir svarīgi, lai bērnam veidotos reāls, viņam atbilstošs pašvērtējums. Ja bērns sāks justies vērtīgāks par citiem un visuvarens, viņš pārdzīvos vilšanos un jutīsies apbēdināts ikreiz, kad saskarsies ar grūtībām.

Esiet bērnam paraugs ar optimismu un pozitīvu priekšstatu par sevi. 3-5 gadu vecumā bērni identificējas ar saviem vecākiem un sāk veidot sevi, balstoties uz vecāku kompetences un spēka izjūtu. Vecākiem, cik vien iespējams, jācenšas pašiem veidot pozitīvu un optimistisku tēlu ar savām spējām un savu kontroles izjūtu. Svarīgi radīt bērnos pārliecību, ka viss veiksmīgi atrisināsies, un modelēt veidus, kā to izdarīt.

Agrīnā vecumā bērnu pašvērtējums lielā mērā ir balstīts uz sajūtu, kā bērnam nozīmīgie pieaugušie novērtē viņu. Mēs vecāki ar savām rūpēm, mīlestību, uzmanību, interesi, atbalstu un iedrošinājumu liekam nozīmīgus pamatus bērna pašvērtējuma attīstībā. Bērni sevi redz caur vecāku acīm, ļausim un iemācīsim viņiem redzēt visu to labāko!

 

 

 Rakstā izmantoti materiāli no Vecāku apmācību programmas ” Bērnu Emocionālā Audzināšana”.

,