Audzināsim drošus bērnus nedrošā pasaulē

Daudzu pasaules valstu pieredze, kā arī Dardedzes pieredze apliecina, ka visefektīvākais laiks, kad bērnam mācīt savas personiskās drošības pamatprincipus, ir tieši pirmsskolas vecums. Šajā vecumā bērns ir atvērts jaunai informācijai, jo neremdināma ir vēlme iepazīt šo lielo pasauli, kas viņam ir visapkārt. Diemžēl mūsdienu sabiedrībā vecākiem jāsastopas ar skarbu dilemmu- kā bērnam mācīt uztvert apkārtējo pasauli par sev drošu un draudzīgu vietu, zinot, ka mums visapkārt ir tik daudz dažādas bīstamas situācijas, kad tieši pieaugušais varētu bērnam nodarīt pāri. Bērniem ir jāmāca prasmes un jānodrošina viņi ar informāciju par to, kā rīkoties dažādās bīstamās situācijās.

Runāsim ar saviem bērniem. Runāsim par konkrētām situācijām, no kurām bērnam būtu jāizvairās vai kurās viņam ir jāmeklē pieaugušā palīdzība.

KO MĀCĪT SAVIEM BĒRNIEM

Ja bērni ir informēti par dažādām riska situācijām un viņiem ir iemācīta konkrēta rīcība šādās situācijās, tad viņiem ir daudz vieglāk pēc tam kādam par to pastāstīt.

  1. Kodētie vārdiņi vai paroles: ir labi, ja bērni sabiedriskā vietā var pievērst vecāku uzmanību, lietojot kādu kodētu vārdiņu. Svarīgi ļaut, lai bērns pats izvēlas šo vārdiņu, ko lietot ārkārtas situācijās. Pārrunājiet ar bērnu, kas tās būs par situācijām, kad šis vārds var tikt lietots. Kodēto vārdiņu piemēri var būt skaitļi, burti, dzīvnieciņi, vārdi, smieklīgas frāzes utt. Lielākā kodēto vārdiņu priekšrocība ir tā, ka tie dod bērnam zināmu varas sajūtu pieaugušo pasaulē.
  2. Kliedz un pastāsti: ir svarīgi un reizē arī jautri mācīt bērnam pašaizsardzības veidus. Tas ir skaļš un noteikts kliedziens, kas var tikt izmantots tikai bīstamās situācijās. Svarīgi norādīt bērniem, kuri ir tie pieaugušie, pie kā bērns var griezties pēc palīdzības.  Māciet un iedrošiniet savus bērnus uzticēties jums un pastāstīt arī par slikto un nepatīkamo, kas noticis. Bērniem svarīgi zināt, ka ir kāds pieaugušais, kurš viņiem tic.
  3. Cilvēki, pie kā meklēt palīdzību: kopīgi ar savu bērnu izveidojiet ” palīdzošo” cilvēku sarakstu, pie kā vajadzētu vērsties nepieciešamības gadījumā. Bērniem ir svarīgi redzēt, kuri ir tie cilvēki, pie kā mēs kā vecāki vērstos pēc palīdzības. Tas rada viņiem drošības sajūtu.
  4. Telefona numuri: iemāciet bērnam palīdzības tālruņa numurus un kopīgi pamēģiniet tos uzgriezt. Iemāciet savam bērnam nosaukt savas dzīvesvietas adresi, telefona numuru un vecāku telefona numurus.
  5. Ja nu…situācijas: izspēlējiet ar bērnu  ” ja nu” situācijas par dažādiem ikdienišķiem un arī bīstamiem notikumiem. Māciet, kā bērnam šajās situācijās rīkoties. Piemēram, ko tu darītu, ja pēkšņi veikalā apmaldītos, ja tu būtu mājās viens un pie durvīm zvanītu kāds svešinieks, ja tavs kaimiņš atbrauc tev pakaļ uz bērnudārzu/ skolu un lūdz nākt līdz.
  6. NĒ: iemāciet bērniem teikt drošu NĒ, ja kāds dara kādas sliktas lietas vai pieskaras nepatīkamos veidos. Māciet teikt: “Nedari tā, man tas nepatīk”. Stāstiet par pieskārieniem, par labiem un sliktiem pieskārieniem.
  7. Noteikumi: veidojiet un ar bērnu pārrunājiet pamatnoteikumu sarakstu, kas skar viņu drošību. Piemēram: Tu nedrīksti iet līdzi svešiniekiem un kāpt viņu mašīnā. Tu nedrīksti doties prom no mājas, to iepriekš nesaskaņojot ar vecākiem. Ja tavi ikdienas plāni/ nodarbību grafiki mainās, vienmēr par to pastāsti vecākiem. Neatver durvis svešiniekiem. Ja kāds (pat tev zināms cilvēks) grib tev nopirkt dāvanu vai aiziet kopā paspēlēties, vienmēr vispirms pajautā vecākiem utt.
  8. Izprotiet riskus un samaziniet iespējamību: rūpīgi analizējiet bērnu ikdienas dzīves situācijas, notikumus un cilvēkus tajās. Samaziniet nedrošās situācijas savu bērnu dzīvēs un jūs samazināsiet vardarbības risku savam bērnam.
  9. Rīkojieties, ja jums ir aizdomas:  bērni notikušo bieži patur noslēpumā. Klausiet savai sirdsbalsij un atklāti runājiet ar bērnu. Bērna drošība ir pieaugušā cilvēka atbildība.

Runājiet par to KO DARĪT un kā būt drošībā, nevis par to, cik svešinieki ir bīstami. Apzinieties, ka viena saruna par drošību negarantē, ka bērns šīs prasmes atcerēsies dažādās dzīves situācijās. Par personiskās drošības jautājumiem ar bērniem ir jārunā regulāri.

Noderīga info: www.dzimba.lv

 

, ,