Mazuļi līdz trīs gadu vecumam ir pakļauti lielākam vardarbības riskam

Uzsākot sociālo kampaņu „Esmu mazs – saudzē mani!” un informējot par pētījuma „Mazu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas izvērtējums” rezultātiem „Centrs Dardedze” speciālisti norāda, ka pavisam mazie bērni ir īpaša riska grupa, jo tie retāk nonāk speciālistu redzeslokā un atpazīt vardarbību bērniem no 0 līdz 3 gadu vecumam ir daudz sarežģītāk, jo mazuļi ir pilnībā atkarīgi no aprūpētāja un paši nespēj izstāstīt, kas ar viņiem ir noticis. Pie kam vardarbība no vecāku puses bieži vien ir nejauša vai neapzināta.

„Vecāku prasmju un zināšanu trūkums par bērna attīstību ir būtisks vardarbības pret mazu bērnu riska faktors. Topošajiem un jaunajiem vecākiem vecāku apmācību pieejamība un iespējas ir ierobežotas, kā arī jauniešu izglītībai skolās šiem jautājumiem netiek pievērsta pienācīga uzmanība,” stāsta pētījuma autore sociālantropoloģe, Latvijas Universitātes docente Aivita Putniņa.

Pētījums atklāj nepilnības gan nozaru speciālistu sadarbībā, gan atbildīgās institūcijas trūkumu, kā arī uzskatāmi parāda, ka ekonomiskā lejupslīde un novadu reforma ir negatīvi ietekmējusi pakalpojumu pieejamību vienlīdzīgā līmenī visos reģionos, t.i., vardarbībā cietušam bērnam Latvijā pašreiz iespēja saņemt palīdzību ir atkarīga no konkrētās pašvaldības, kurā bērns dzīvo. Pieaudzis ir arī t.s. „neredzamo bērnu” skaits – mazuļu, kas vispār nav neviena speciālista redzeslokā. Vardarbības atpazīšanu un riska ģimeņu migrācijas izsekošanu apgrūtina arī vienotu vardarbības atpazīšanas kritēriju un elektroniskas datu uzskaites trūkums valstī.

Labklājības ministre Ilze Viņķele norādot, ka „pētījums ir Latvijas problēmu koncentrēts atspoguļojums” uzsver: „Manā izpratnē Centrs Dardedze veiktais pētījums ir labs paraugs, kā būtu jāvērtē politikas iniciatīvas – korekti secinājumi un vispārinājumi, bez emocijām. Balstoties uz šādu pētījumu secinājumiem, ir iespējams veikt reālas izmaiņas situācijas uzlabošanai. Tas, kam pievērsu uzmanību, iepazīstoties ar pētījuma rezultātiem, bija, ka pašvaldības uzrāda ļoti dažādu sniegumu vardarbības ierobežošanā. Nebūt ne vienmēr izšķirošais ir finansējuma apjoms – tieši panākumu un labās prakses daudzināšana var palīdzēt uzlabot rezultātus.”

„Uzskatāms piemērs ir patronāžas pakalpojums. Valsts apmaksā līdz astoņām speciālista mājas vizītēm pie jaundzimušā, bet realitātē šīs vizītes notiek tikai ‘uz papīra’, proti, ceturtā daļa jeb 25% aptaujāto vecāku atzīst, ka neviens nav viņus mājās apmeklējis, bet lielākā daļa nosauc vienu vai divus apmeklējumus,” stāsta pētniece A.Putniņa.

Veselības ministre Ingrīda Circene atzīstot, ka mātes un bērna veselības jautājumi ir aktuāla sabiedrības problēma norāda, ka ir jāuzlabo slimību prevencija, profilakse un patronāžas pakalpojumu nodrošināšana. Pēc ministres domām, būtisku ieguldījumu šo problēmu risināšanā varētu sniegt arī ģimenes ārsta otrā māsa vai ārsta palīgs reģionos.

„Lai veicinātu mazuļu līdz trīs gadu vecumam vecāku izpratni par fiziskas sodīšanas un jebkuras citas cietsirdīgas izturēšanās pret maziem bērniem mājas vidē negatīvajām sekām, kā arī uzlabotu pieaugušo praktiskās zināšanas, esam uzsākuši kampaņu “Esmu mazs – saudzē mani!”, stāsta Agnese Sladzevska, Centrs Dardedze preventīvā centra vadītāja.

Kampaņas laikā televīzijā tiks demonstrēti videoklipi, reklāma skanēs arī radio. Vienlaikus tika atklāta mājaslapa “www.paligsvecakiem.lv”, kurā būs pieejama informācija par pozitīvas disciplinēšanas metodēm, bērna vecumposma raksturīgajām iezīmēm, atbalsta pasākumiem un arī organizācijām vecākiem. Tāpat ir izdota arī brošūra “Augsim kopā – veiksmīgas bērnu audzināšanas pamati”, kuras jaunie vecāki varēs saņemt dažādos sociālajos dienestos Latvijā, kā arī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā Rīgā . Brošūra elektroniski pieejama ikvienam interesentam www.paligsvecakiem.lv .

Kampaņas idejas autors ir nevalstiskā organizācijas “Nobody’s Children Foundation” (Polija), kas par savu sadarbības partneri Latvijā izvēlējusies nodibinājumu „Centrs Dardedze”.

Pētījums un kampaņa tapusi projekta „Māja bez vardarbības ikvienam bērnam” ietvaros ar Eiropas Komisijas Daphne III programmas finansiālu atbalstu, kā arī pateicoties OAK Fonda finansētam projektam „Bērnība bez vardarbības – labāka bērnu tiesību aizsardzības sistēma Austrumeiropas valstīs”.

Kampaņas „Esmu mazs – saudzē mani!” video un audio klipi pieejami:
http://ej.uz/x6jx
http://ej.uz/984p
http://ej.uz/cj1q


, , , ,